FiSSc: Gourmetseglats

Gourmetseglatsen är en seglats för dig som redan har en viss seglingskunskap, som vill få en chans att komma ut en sväng på havet med s/y Navigator några dagar och få en glimt av hav och vind och vågor. Eftersom du redan kan kommandona ombord, kan navigera mellan kobbarna och vet vilket skot du ska dra i då det ska göras slag så hinner du också fokusera på att laga god seglatsmat tillsammans med resten av besättningen; testa på olika recept och fundera på hur man kan piffa upp seglatsmaten.

Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp och förhandskrav: Explorer och roverscouter samt ledare som redan har en viss seglingsvana. (Seglatsen är inte krävande, men huvudfokus kommer inte att vara på seglingsutbildning)

Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator med start och avslut i Åbo. 

Hur tar vi oss dit: Du kan ta dig till och från Åbo med allmänna transportmedel.

Hur sover vi? Vi sover antagligen ombord på båten i en hamn. Rutt och program kan till viss del anpassas enligt deltagarnas önskemål.

Deltagaravgift: 88 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4.

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Purjehdus, Hyvä olla, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang