FiSSc: Första hjälpen uppdateringskurs – INHIBERAD

Kursen är tyvärr inhiberad!

Första hjälpen uppdateringskursen är en repetoitionskurs i grunderna inom första hjälpen. Kursen riktar sig till personer som har ett i kraft varande intyg från en första hjälpen utbildning. Kursen förlänger giltighetstiden på ditt intyg med ytterligare tre år.

Kursen ordnas på fredag 7.10 på kvällen och tar ca 3 timmar. Utbildningen består av föreläsningar och praktiska övningar. 

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.

Målgrupp: Spejarscouter (åldersgräns 13) och äldre som har ett i kraft varande intyg från en första hjälpen 1 eller 2 (eller motsvarande utbildning).

Plats:
Kursen ordnas i Jakobstad

Hur tar vi oss dit: 
Till kursen tar du dig enklast med egen skjuts eller samåkande med andra deltagare

Deltagaravgift:
35 € (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.9. --> Anmälningstiden förlängd till 25.9.
 (Minderåriga kursdeltagare anmäls av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med rätt kuksarättigheter.)


Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.