FiSSc: Första hjälpen 1, Österbotten

I en nödsituation kan det vara fråga om minuter – kan du hjälpa? Under kursen kommer vi att gå igenom grunderna inom första hjälpen. Tanken är att du skall få en säkerhet att handla korrekt vid en olyckssituation. Du kommer att få grundläggande kunskaper om första hjälpen vid bl.a. sår, brännskador, ledskador, frakturer, medvetslöshet m.m. 

Utbildningen består av föreläsningar och praktiska övningar och är 16h lång. Efter avklarad utbildning får du ett intyg som är i kraft i 3 år.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.

Målgrupp: Spejarscouter (åldersgräns 13) och äldre.

Uppdateringsmöjlighet? I mån av möjlighet erbjuds i samband med kursen en möjlighet att uppdatera ett befintligt första hjälpen-intyg genom att delta under lördagen. Anmäl om intresse för detta i anmälningen, så håller vi dig uppdaterad om läget.
Målgrupp: scouter med ett i kraft varande (dvs. högst tre år gammalt och inte tidigare uppdaterat) intyg från en Första hjälpen 1 eller 2)

Plats: Kursen ordnas i SFV:s utrymmen i Vasa.

Övernattning: OBS! Utgångspunkten är att deltagarna sover hemma eller arrangerar sin övernattning själv. Om du behöver hjälp med att hitta inkvartering så kan du meddela om det i samband med anmälningen.

Deltagaravgift: 60€
I avgiften ingår utöver själva utbildningen också intyget och en kursbok samt lunch och mellanmål båda dagarna.

Deltagaravgiften betalas med en faktura som skickas till deltagarna i samband med kursbrevet.

Du kan ansöka om reseunderstöd för resekostnader som överstiger 15 €.

Ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren så kan du ansöka om stipendium.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.9. --> Anmälningstiden förlängd till 15.10. Lediga platser delas ut i anmälningsordning.

Annulleringsvilkor: Observera att anmälningen är bindande fr.o.m. 15.9.2023. Ifall du får förhinder och inte kan delta så är det viktigt att du meddelar detta till gunilla.edelmann@scout.fi så fort som möjligt. Om du annullerar senare än 30 dagar före evenemanget bör du betala halva avgiften. Om du annullerar senare än fem dagar före bör du betala hela avgiften. Ifall av sjukdom kan du ansöka om att få deltagaravgiften tillbakabetald via scoutförsäkringen. För ansökningen behöver du ett läkarintyg. Mer information om scoutförsäkringen finns på: https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/scoutforsakring/

Kontaktperson: FiSSc:s programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.