FiSSc: familjescoutledarutbildning, online

Är du eller din kår intresserad av att börja med familjescouting? Har ni redan kickat igång och behöver stöd, tips och material? 
Familjescoutledarutbildningen riktar sig till dem som fungerar som familjescoutledare,har tänkt bli det eller annars funderarpå att börja med familjescouting. Utbildningen varar ca 2h.

Målgrupp: explorerscouter med familjescoutledaruppdrag, roverscouter, äldre ledare
Deltagaravgift: 0 €
Tidpunkt: 25.9, efter scoutledarträffarna i Åbo och Kronoby (på eftermiddagen)
Plats: online, Microsoft Teams
Sista anmälningsdag: 17.9
Kontakt: kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)

FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka, såsom pandemiläget) göra förändringar i evenemanget. FiSSc har rätt att vi behov och efter omdöme inhibera/avbryta evenemanget eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt och längd.