FiSSc: Diskussionskväll online – Hur garantera att spejarscouterna har bra feelis trots corona

FiSSc:s Programgrupp arrangerar ett diskussionstillfälle online kring hur spejarscouternas verksamhet och inspiration har påverkats av corona-året, och hur kårerna kan göra för att bygga upp ny fiilis och köra igng verksamheten på ett bra sätt.

Diskussionstillfället innehåller dels en del konkreta tips och verktyg, men går också mycket ut på diksussion kårerna emellan för att utbyta tankar och tips och hitta eventuella samarbetsmöjligheter.

Tidpunkt: 31.5 kl.19.

För vem? spejarscoutlotsar, spejarscoutpatrulledare och andra åldersgruppsledare med koppling till spejarscoutingen. (Åldersgruppsledare för andra åldersgrupper som funderar på samma frågor för en annan åldersgruppsdel är självklart också välkomna.)

Plats: online på Teams (länk skickas till de anmälda 28.5)

Deltagaravgift: diskussionstillfället kostar inget

Anmälning: anmäl dig senast 27.5.