FiSSc: Dagsseglats för äventyrsscouter – Inhiberad

Seglatsen är tyvärr inhiberad

En dagsseglats med s/y Navigator. Seglatsen leds av en van skeppare och seglatsens program är anpassat för åldersgruppen, med målsättningen att alla ska lära sig mer om segling och få mer sjövana.

Mer detaljerad information om seglatsen hittar du i Infobrev om äventyrsscoutseglatser

Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Äventyrsscouter (du behöver inte kunna segla).

Plats: Dagsseglatsen ordnas på s/y Navigator med start och avslut i Åbo.

Hur tar vi oss dit: Du kan ta dig till hamnen med allmänna fortskaffningsmedel 

Deltagaravgift: 15 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälningen öppnar i mars då seglatsens datum fastställts, och anmälningstiden avslutas 15.4 (anmälningen görs av vårdnadshavaren eller ledare i kåren med rätt att anmäla kårmedlemmar)

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Purjehdus, Hyvä olla, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang