FiSSc: Dagsseglats för äventyrsscouter – STÄLLS IN

SEGLATSEN STÄLLS IN

En dagsseglats med s/y Navigator. Seglatsen leds av en van skeppare och seglatsens program anpassas neligt åldersgruppen, med målsättningen att alla ska lära sig mer om segling och få mer sjövana.

Målgrupp: äventyrsscouter

Deltagaravgift: 15€ (Deltagarnas resekostnader ersätts inte.)

Kontaktuppgifter: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Kursen arrangeras i samråd med SFV