FiSSc: Coachutbildning – INHIBERAD

Coachutbildningen riktar sig till kår-, program- och uppdragscoacher samt roverscouter och ledare som är intresserade av att coacha. Du lär dig ställa de rätta frågorna och får verktyg för hur du kan stöda en annan person i att beskriva sina egna utmaningar och sätta upp personliga målsättningar.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av coaching; nyfikenhet och ett öppet intresse räcker!

Det finns möjlighet att ansöka om reseunderstöd för deltagande i evenemanget (notera att du som deltar i rollen av coach också ansöker om reseunderstöd riktat till deltagare, inte förtroendevald).


MÅLGRUPP: Coacher, ledare och roverscouter. Rekommenderas att deltagarna har genomfört grundutbildningen för scoutledare och har scoutledarfullmakt.

DELTAGARAVGIFT: 40€ / Gratis för FiSSc:s coacher

KONTAKT: Utbildningskoordinatorn Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi / 050 430 3243


Anmälning senast 15.9.

Kursen arrangeras i samråd med SFV.