FiSSc: coachträff

Coachträffen riktar sig till coacherna i FiSSc.  Innehållet  går ut på nätverkande, utbytande av best practices, nytt om coaching och och roligt program.

Deltagaravgift: gratis
Kontaktuppgifter: kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)
Anmäl dig senast 10.8

Evenemanget ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner