FiSSc: chefsdag för kår-, program-och uppdragschefer

Detta är träffen för chefstrion.

I samband med chefsutbildningen 25–26.1 ordnas en chefsträff och rekreation för kår-, program- och uppdragschefer (och blivande chefer), som redan har gått utbildningen. Du får träffa andra med samma uppdrag, ha roligt tillsammans och utbyta erfarenheter, information och tips.

Målgrupp: kårchefer, programchefer och uppdragschefer samt roverscouter och ledare som fungerar i liknande uppdrag som redan har gått chefsutbildningen.

Deltagaravgift: 0€ (reseunderstöd betalas inte)

Kontakt: kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)

Träffen ordnas i samråd med SFV.