FiSSc: Akela- och kaptensutbildning


Utbildningen erbjuder stöd i uppdraget som akela eller kapten och en möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter med andra. Fokus ligger på ledarskapsrollen och på utvecklingen hos 7-12 -åringar. Efter utbildningen känner du till din roll som akela eller kapten, din åldersgrupps program och du kan förverkliga scoutfostran i din åldersgrupp. Du kan planera scoutmöten och verksamhetsåret i enlighet med scoutprogrammet, planera och förverkliga en utfärd med gruppen och ta ansvar för gruppens säkerhet. Utbildningen lämpar sig för dig som är ny i ditt uppdrag men också för dig som haft uppdraget en tid.

Målgrupp: Roverscouter och äldre ledare (över 22 år) som fungerar som ledare för en vargungeflock eller ett äventyrsscoutlag eller som inom kort skall inleda sitt uppdrag som akela eller kapten.

Förhandskunskap: Välkommen till scouting – kurs eller scoutbakgrund.

Deltagaravgift: 40€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Information om tillgänglighet: Kontakta utbildnings-koordinatorn Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi /   050 430 3243 i frågor som gäller kursens/evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program ) 


Kontakt: Utbildningskoordinator Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi / 050 430 3243
Utbildning arrangeras i samarbete med SFV.Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Koulutus, Ruoka, Hyvä olla

Läs mer om tillgänglighet på evenemang