FiSSc: Akela- och kaptensutbildning


Utbildningen erbjuder stöd i uppdraget som akela eller kapten och en möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter med andra. Fokus ligger på ledarskapsrollen och på utvecklingen hos 7-12 -åringar. Efter utbildningen känner du till din roll som akela eller kapten, din åldersgrupps program och du kan förverkliga scoutfostran i din åldersgrupp. Du kan planera scoutmöten och verksamhetsåret i enlighet med scoutprogrammet, planera och förverkliga en utfärd med gruppen och ta ansvar för gruppens säkerhet. Utbildningen lämpar sig för dig som är ny i ditt uppdrag men också för dig som haft uppdraget en tid.

MÅLGRUPP: roverscouter och äldre ledare (över 22 år) som fungerar som ledare för en vargungeflock eller ett äventyrsscoutlag eller som inom kort skall inleda sitt uppdrag som akela eller kapten.


FÖRHANDSKUNSKAP: Välkommen till scouting – kurs eller scoutbakgrund.

DELTAGARAVGIFT: 40 €

KONTAKT: Utbildningskoordinator Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi / 050 430 3243


Anmälning senast 15.1, Anmälningstiden förlängd till 16.2


Utbildning arrangeras i samarbete med SFV.