EP Tävling i Österbotten

Nu är det återigen dags att se vem som kammar hem segern i åldersgruppstävlingarna i Österbotten. Den här
gången hålls tävlingarna i Karleby.

Tävlingen är en traditionell orientering med olika uppgifter i scoutfärdigheter där prestationerna bedöms.
Tävlingen inleds klockan 13.00 på lördag och avslutas på söndag cirka klockan 14.00.

Deltagaravgift: 30 € per patrull (vu/äventyr, spejare/explorer, rover/ledare), betalas kontant vid start! I
deltagaravgiften ingår lunch på söndag.

Tävlingsgrupper

VU/äventyr (övningsklassen)
Laget består av 3-6 personer varav en får vara en ledare. Uppgifterna på kontrollerna kan vara samma som för
tävlingslaget eller lite anpassade för nybörjare. Övernattningen sker i militärtält.

Spejare/explorer (tävlingsklassen)
Laget består av 3-4 personer, varav 1 får vara fyllda 17 år eller äldre. Tävlingspatrullens sammanlagda ålder får
vara högst 59 år.

Rover/ledare
Laget består av 2 personer.


De tävlande behöver inte vara scouter, men då skall de ha egen försäkring för tävlingen. Så bjud med din
kompis, förälder eller farmor.


Anmälning
Anmäl senast 2.9 till Linda Slotte som också svarar på frågor tel 040 8460016, vagvisarna@gmail.com I
anmälningen skall det ingå lagets namn och i vilken klass laget deltar. Alla som deltar skall anmäla sig själva i
kuksa.
Till alla deltagande kårer skickas mer information i början av september.

VÄLKOMNA MED PÅ TÄVLINGAR!
Hälsningar Kårteam Norra Österbotten (Spejarna i Gamlakarleby, Scoutkåren Brobyggarna, Nedervetil Scoutkår
Vägvisarna och Larsmo vågbrytare)