Vår-FM 2021 – Some-ansvarig

Finlands Svenska Scouter r.f. är värd för FM-tävlingarna i scoutfärdigheter 8.5.2021. Tävlingen är en endagstävling för scouter i åldern 12-17 år och planeras att arrangeras i terrängen runt lägercentret Kiljava i Nurmijärvi. De deltagande patrullerna utför ca 10 uppgifter som utgår från scoutprogrammet och testar patrullernas samarbetsförmåga och färdigheter.

Den hugade staben behöver förstärkning av en person med ansvar för tävlingens synlighet

Den some-ansvariga gör upp en plan för vilka some-kanaler och scoutmedier projektet syns i och ansvarar för inläggen i dem. Under tävlingshelgen fotograferar och rapporterar den some-ansvariga om tävlingshändelserna tillsammans med ett litet team.

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Uppdraget passar dig om du:
  • är ledig 7-9.5.2021.
  • har koll på bilder, video och text
  • vill få erfarenhet av some-rapportering
  • har möjlighet att delta i stabens möten ca en gång i månaden och däremellan se till att det egna ansvarsområdets uppgifter framskrider

Vi erbjuder dig:
  • Ett tidsbundet konkret uppdrag
  • Utbildning och stöd för uppdraget
  • Handslagsdiskussion
  • En ivrig stab

Lisätiedot

Tävlingscheferna Annika Rajala och Cilla Voit kan svara på dina kniviga frågor. (fornamn.efternamn@scout.fi) 

Fyll i ansökan