Vår-FM 2021 – funktionär

Finlands Svenska Scouter r.f. är värd för FM-tävlingarna i scoutfärdigheter 8.5.2021. Tävlingen är en endagstävling för scouter i åldern 12-17 år och planeras att arrangeras i terrängen runt lägercentret Kiljava i Nurmijärvi. De deltagande patrullerna utför ca 10 uppgifter som utgår från scoutprogrammet och testar patrullernas samarbetsförmåga och färdigheter.

På tävlingen behövs en mängd olika funktionärer; personer som deltar i olika planeringsteam, sköter de praktiska arrangemangen på tävlingscentret, fungerar som kontrollanter etc.

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Uppdragen passar dig om du:
•är ledig 7-9.5.2021.
•har möjlighet att delta i den planering som behövs på förhand, förverkligandet på plats och uppföljningsarbetet efteråt.

Vi erbjuder dig:
•Ett tidsbundet konkret uppdrag
•Utbildning och stöd för uppdraget

Lisätiedot

Tävlingscheferna Annika Rajala och Cilla Voit kan svara på dina kniviga frågor. (fornamn.efternamn@scout.fi) 

Fyll i ansökan