Stabsmedlemmar för Sjöräddningskursen 2023

Sjöräddningskursen är en kurs för roverscouter och ledare där kursdeltagarna fördjupar sig i det man måste behärska om man råkar ut för en sjöolycka. Kursen är ett av kraven för högsjöcertifikat, och nyttig för alla som rör sig till sjöss.

Kursen ordnas 3-5.11.2023 i Nyland. Kursen ordnas av Finlands Svenska Scouter (FiSSc) och följer Finlands Scouters utbildningssystem. FiSSc:s Sjöråd handleder kursstaben.

Som stabsmedlem deltar du i planeringen och förverkligandet av kursen tillsammans med reste av staben och under handledning av en stabchef. Du får hjälp i ditt uppdrag av resten av staben och stabchefen samt vid behov av sjörådet och av programkoordinatorn på kansliet.

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Längd på uppdraget; uppdraget inleds redan på våren för att möjliggöra en långsiktig planering i egen takt. Uppdraget avslutas ca en månad efter kursen.

Uppdraget kräver i tid: planering före kursen; 3-4 möten + en del självständigt arbete; närvaro under kursveckoslutet samt utvärdering och slutrapportering efter kursen; 1 möte + lite självständigt arbete.

Vad förväntar vi oss av dig:
- Du ska själv ha gått sjöräddningskursen, eller tidigare ha deltagit i staben för en sjöräddningskurs, eller ha motsvarande kunskaper.
- Förmåga att sköta överenskomna uppgifter.
- Att du kan leda dig själv och be om hjälp vid behov.
- Att du har möjlighet att vara med i projektet från början till slut.
- Att du kommunicerar aktivt med resten av staben och stabchefen, och följer med kommunikationen kring kursen.

Vad ger vi dig:
Möjlighet att utvecklas som medlem i en grupp. Du får stöd och handledning anpassad enligt egna behov och önskemål.

Vad kan du ge scoutingen genom att ta emot uppdraget:
Sjöräddningskursen är en viktig kurs på scoutskepparnas utbildningsstig och också en väldigt givande utbildning för alla som rör sig mycket på sjön. Kursen erbjuder deltagarna stora utmaningar och unika möjligheter att testa sina egna gränser och lära sig mer om sig själv och om hur de reagerar i krissituationer. Som medlem i staben kan du bidra till att möjliggöra detta.

Lisätiedot

Har du frågor om uppdraget kan du kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi) eller sjörådets ordförande Thomas Holmberg (thomas.holmberg@scout.fi).

Fyll i ansökan