Stabsmedlem – Grundutbildning för scoutledare som Cykling

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. De flesta scoutledare kommer ihåg sin grundutbildning och den inspiration kursen ger kan bära långtpå ledarens scoutstig. Innehållet i utbildningen är omfattande och tar uppbland annat scoutingens grundsatser (löftet, idealen, scoutmetoden, målen förfostran), utveckling av kårens verksamhet, projektledning, ledarskap ochutfärdskunskaper.

Läsmer om innehållet för utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/grundutbildning-for-scoutledare/

För fem år sedan ordnades den första grundutbildningen för scoutledare som vandring och nu är det redan dags för en tredje kurs som arrangeras som vandring. Kursen genomförs som förhandsuppgifter och en längre vandringshelg (4 dagar).Kursstaben får tillsammans forma upplägget så att det blir en fungerandekurshelhet.

Grundutbildningen för scoutledare som vandring är inprickad till helgen den 13-16.5.2021 på Åland. Uppdraget är ca 5 månader långt

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Som stabmedlem/utbildare:

· Ansvara du för att förverkliga ett eller flera utbildningspass så att målsättningarna för utbildningen uppfyllts. För varje utbildningspass eller modul finns det en modulbeskrivning som beskriver målsättningarna och ger ramen för utbildningen.Utbildaren utgår från modulbeskrivningen i utbildningsplaneringen, men formar utbildningens innehåll enligt deltagarnas kunskapsnivå samt eventuella önskemål/förväntningar.

· Följer du scoutmetoden i de utbildningspass du utbildar.

· Är du en aktiv stabmedlem som tillsammans med de övriga i staben jobbar för att kursen ska bli en fungerande och kvalitativ helhet. Du deltar i stabsmöten före kurshelgen (2-3 st) och även i utvärderingsträffen efter kursen.

· Ser du till att kursdeltagarna kan tryggt delta i kursen.

Lisätiedot


Fyll i ansökan