Stabsmedlem för Skepparkurs 1: 13-14.3 och 27-28.3

Skepparkurs 1 är ett nytt steg i scoutingens båtförarutbildning. Kursen placerar sig ungefär någonstans mittemellan tidigare skärgårdsskepparkursen och tidigare skepparkursen. Kursen består av en teoridel som tar två veckoslut och en praktikdel som förverkligas som seglats under ett veckoslut. Stabschef och stabsmedlemmar söks nu för teoridelen. (Om tid och intresse finns så är det strålande om staben för teoridelen också kan fungera som stab för praktikdelen, men detta är inte nödvändigt och är något som diskuteras skilt med var och en.)

Vad uppdraget går ut på:
Som stabsmedlem deltar du i planeringen och förverkligandet av utbildningen som ordnas 13-14.3 och 27-28.3. Du håller enligt överenskommen arbetsfördelning i trådarna för utbildningspass under själva kursveckosluten. Efter utbildningendeltar du i stabens utvärdering av arbetet.

Du får stöd i uppdraget av resten av staben, av FiSSc:s sjöråd och av programkoordinatorn på FiSScs kansli (som stöder staben i en stor del av de administrativa frågorna och praktiska arrangemangen). Du utför uppdraget i en stab som utöver dig själv består av en chef och 3-4 stabsmedlemmar. Ni förverkligar evenemanget tillsammans och stöder varandra.

Samtidigt som det första veckoslutet, på samma ställe, ordnas en annan sjöutbildning; Båtförarkursen. Du samarbetar också tätt med staben för den utbildningen.

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Längd på uppdrag: Uppdraget inleds 2-3 månader före utbildningen och avslutas ca 1 månad efter den.

Uppdraget kräver (i tid): ca 2 planeringsmöten (1-2h/möte) före evenemanget samt självständigt arbete mellan mötena, närvaro under hela evenemanget, och 1 utvärderingsmöte (1-2h) samt självständigt arbete efter evenemanget

Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förväntar oss iver och engagemang, att du utför överenskomna uppgifter ochdeltar i stabens arbete, samt att du deltar i evenemanget.

Du själv har gått scouternas sjöutbildningar (helst också skepparkursen) och är bekant med konceptet.

Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att vara med och arrangera FiSSc-evenemang, eller har varit ansvarig för flera kårevenemang.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Möjligheten att vara med och förverkliga en ny sjöutbildning för första gången. 

Du får utveckla sjöutbildningarna med stöd av FiSSc:s sjöråd, ett kansli och den övriga staben. 

Du får utveckla dina färdigheter i att leda och handleda andre ledare samt att förverkliga projekt och utbilda.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Högklassig sjöutbildning, en möjlighet för unga scouter att ta sig mot att bli skeppare, din kunskap och dina erfarenheter kring att utbilda i båtförarskap och navigation.

Fyll i ansökan