Stabschef för Roversmällen 24-25.4 i Ylöjärvi

Roversmällen är ett veckoslutsevenemang för roverscouter (och andra ungdomar och unga vuxna i åldern 18-22 år), med fokus på nya insikter, bra stämning och nätverkande.

Vi söker en stabschef, 4-5 stabsmedlemmar och 1-2 matlagare som tillsammans planerar fantastiskt program och förverkligar det. Som stabschef leder och handleder du stabens arbete, får vara med och förverkliga dina egna och andras kreativa och roliga idéer. Du får också själv utveckla dina färdigheter, uppleva bra stämning och bygga nya nätverk.

Längd på uppdrag: Mellan det att du inleder ditt uppdrag till det att det avslutas går det 2-4 månader

Riktar sig särskilt till: Roverscouter och ledare.

Uppdraget kräver (i tid): ca 2 planeringsmöten (1-2h/möte) före evenemanget samt lite självständigt arbete mellan mötena, närvaro under hela evenemanget, och 1 utvärderingsmöte (1-2h) efter evenemanget

Stödpersoner: du utför uppdraget i en stab som utöver dig består av några andra stabsmedlemmar. Ni förverkligar evenemanget tillsammans och stöder varandra. Dessutom finns FiSSc:s programgrupp och programkoordinatorn på FiSScs kansli som stöd och hjälp.

Uppdragets innehåll:
•Före kursen/evenemanget:
Du leder och koordinerar planeringen av evenemanget, och planerar överenskomna bitar av programmet.
•Under kursen/evenemanget:
Du leder och koordinerar evenemanget och ansvarar tillsammans med resten av staben för att deltagarna har det bra, känner sig trygga och trivs. Du förverkligar överenskomna delar av programmet och hjälper resten av staben där det behövs.
•Efter evenemanget:
Du leder och koordinerar utvärderingen av evenemanget.
Du koordinerar sammanställandet av sånt material som gärna kan sparas för kommande explorerscoutevenemang.
Ifall du haft utgifter så gör du en ekonomisk redovisning för dem.

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förväntar oss iver och engagemang, att du utför överenskomna uppgifter samt att du deltar i evenemanget.
Det är en fördel om du har någon form av insyn i roverscoutprogrammet, till exempel själv är eller har varit roverscout, eller har fungerat som ledare för roverscouter.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att arrangera evenemang.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Du får delta i förverkligandet av ett meningsfullt evenemang. Du får stöd av en stabschef, ett kansli och den övriga staben. Du får förverkliga egna idéer, och hjälpa till att förverkliga andras visioner och får i och med det nya tips och tankar som du själv kan utnyttja i andra sammanhang.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Du kan ge scoutingen nya tankar och idéer, som kanske för dig eller din kår känns gamla och bekanta, men kan vara mycket givande för scouter från andra kårer. Du kan påverka unga på ett positivt sätt.

Fyll i ansökan