Stabchef för Skepparkurs 1: 13-14.3 och 27-28.3

Skepparkurs 1 är ett nytt steg i scoutingens båtförarutbildning. Kursen placerar sig ungefär någonstans mittemellan tidigare skärgårdsskepparkursen och tidigare skepparkursen. Kursen består av en teoridel som tar två veckoslut och en praktikdel som förverkligas som seglats under ett veckoslut. Stabschef söks nu för teoridelen. (Om tid och intresse finns så är det strålande om stabschefen för teoridelen också kan fungera som stabschef för praktikdelen, men detta är inte nödvändigt och är något som diskuteras skilt med stabschefen.)

Vad uppdraget går ut på:
Som stabschef har du helhetsansvar för utbildningen som ordnas 13-14.3 och 27-28.3. Du leder och handleder stabens arbete, koordinerar planeringen av kursen och följer upp att den framskrider enligt tidtabell. Du håller handslag med stabsmedlemmarna och ser till att de får den handledning de behöver. Du håller i trådarna för utbildningen under själva kursveckosluten. Efter utbildningen ansvarar du för att staben utvärderar sitt arbete och sparar material och utvecklingsförslag som framtida staber kan behöva.

Du får stöd i uppdraget av FiSSc:s sjöråd och av programkoordinatorn på FiSScs kansli (som stöder dig i en stor del av de administrativa frågorna och praktiska arrangemangen). Du utför uppdraget i en stab som utöver dig själv består av 4-5 stabsmedlemmar. Ni förverkligar evenemanget tillsammans och stöder varandra.

Samtidigt som det första veckoslutet, på samma ställe, ordnas en annan sjöutbildning; Båtförarkursen. Du samarbetar också tätt med stabschefen för den utbildningen.

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Längd på uppdrag: Uppdraget inleds 2-3 månader före utbildningen och avslutas ca 1 månad efter den.

Uppdraget kräver (i tid): ca 2 planeringsmöten (1-2h/möte) före evenemanget samt självständigt arbete mellan mötena, närvaro under hela evenemanget, och 1 utvärderingsmöte (1-2h) samt självständigt arbete efter evenemanget

Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förväntar oss iver och engagemang, att du utför överenskomna uppgifter och handleder stabsmedlemmarna i deras, samt att du deltar i evenemanget.

Du själv har gått scouternas sjöutbildningar (helst också skepparkursen) och är bekant med konceptet.

Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att vara med och arrangera FiSSc-evenemang, eller har varit ansvarig för flera kårevenemang.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Möjligheten att vara med och förverkliga en ny sjöutbildning för första gången. 

Du får utveckla sjöutbildningarna med stöd av FiSSc:s sjöråd, ett kansli och den övriga staben. 

Du får utveckla dina färdigheter i att leda och handleda andre ledare samt att förverkliga projekt och utbilda.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Högklassig sjöutbildning, en möjlighet för unga scouter att ta sig mot att bli skeppare, din kunskap och dina erfarenheter kring att utbilda i båtförarskap och navigation.

Fyll i ansökan