Stabchef för Sjöräddningskursen 2023

Sjöräddningskursen är en kurs för roverscouter och ledare där kursdeltagarna fördjupar sig i det man måste behärska om man råkar ut för en sjöolycka. Kursen är ett av kraven för högsjöcertifikat, och nyttig för alla som rör sig till sjöss.

Kursen ordnas 3-5.11.2023 i Nyland. Kursen ordnas av Finlands Svenska Scouter (FiSSc) och följer Finlands Scouters utbildningssystem. FiSSc:s Sjöråd handleder kursstaben.

Som stabschef för kursen rekryterar du din stab (i samarbete med sjörådet) och leder stabens arbete med att planera och förverkliga kursen. Du får hjälp i ditt uppdrag av resten av staben, sjörådet och av programkoordinatorn på kansliet.

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Längd på uppdraget; uppdraget inleds i början av året för att möjliggöra en långsiktig planering där arbetet kan läggas upp i egen takt.Uppdraget avslutas ca en månad efteråt, dvs. i december 2023.

Uppdraget kräver i tid: planering före kursen; 3-4 möten + en del självständigt arbete; närvaro under kursveckoslutet samt utvärdering och slutrapportering efter kursen; 1 möte + lite självständigt arbete.

Vad förväntar vi oss av dig:
- Du ska själv ha gått sjöräddningskursen, eller tidigare ha deltagit i staben för en sjöräddningskurs, eller ha motsvarande kunskaper.- Förmåga att leda en grupp och kunna motivera, delegera och handleda.
- Att du kan leda dig själv och be om hjälp vid behov.
- Att du har möjlighet att vara med i projektet från början till slut.
- Att du följer med kommunikation som rör kursen, och själv kommunicerar aktivt med resten av staben, sjörådet och kansliet.

Vad ger vi dig:
Möjlighet att utvecklas som projektledare och handledare. Du får ett handslag samt stöd och handledning anpassad enligt egna behov och önskemål.

Vad kan du ge scoutingen genom att ta emot uppdraget:
Sjöräddningskursen är en viktig kurs på scoutskepparnas utbildningsstig och också en väldigt givande utbildning för alla som rör sig mycket på sjön. Kursen erbjuder deltagarna stora utmaningar och unika möjligheter att testa sina egna gränser och lära sig mer om sig själv och om hur de reagerar i krissituationer. Som stabchef kan du bidra till att möjliggöra detta.

Lisätiedot

Har du frågor om uppdraget kan du kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi) eller sjörådets ordförande Thomas Holmberg (thomas.holmberg@scout.fi).

Fyll i ansökan