Projektgrupp för FiSSc:s hållbarhetsarbete

All scoutverksamhet i Finland ska vara koldioxidneutral redan år 2030. Scouterna vill vara aktivt med i kampen mot klimatförändringen genom samhällspåverkan och genom att minska vårt eget klimatavtryck. Vi skall såklart göra vår del och söker nu en projektgrupp för att arbeta med frågorna, intresserar detta dig?

Projektgruppen ansvarar tillsammans för att stöda FiSSc och kårerna i planeringen och genomförandet av hållbarhetsinitiativ inom scouting, exempelvis genom hållbara scoutkårer -certifikaten och genom stöd för förbundets evenemang. Gruppen utvärderar och utvecklar målen för hållbar verksamhet inom FiSSc och stöder FiSSc:s verksamhetsområden och kårerna i att genomföra målen för hållbar scouting.

Som projektledare förväntas du leda projektgruppens möten, delegera och följa upp arbetet med gruppmedlemmarna. Du fungerar också som kontaktperson för projektet. Du jobbar tätt tillsammans med kanslikontakten och styrelsemedlemmarna för området. Projektgruppen kommer träffas enligt överenskommelse, men cirka en gång per månad. Du kan även delta på möten på distans. Vi uppskattar att uppdraget tar ca. 3-6 timmar per månad plus möjliga evenemang eller längre möten vid behov.

Som gruppmedlem förväntas du aktivt delta i gruppens arbete och göra de uppgifter och ansvarsområden du tar dig an. Projektgruppen kommer träffas enligt överenskommelse, men cirka en gång per månad. Du kan även delta på möten på distans. Vi uppskattar att uppdraget tar ca. 3-6 timmar per månad plus möjliga evenemang eller längre möten vid behov.

Längd på uppdrag:
 • Projektgruppen arbetar i två år.

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Uppdragets innehåll i korthet?:

 • Formulera FiSSc:s egna målsättningar utgående från scoutingens gemensamma.
 • Identifiera hur förbundet och dess kårer kan främja och bli bättre på hållbarhet i sin verksamhet.
 • Ta fram verktyg och material åt kårerna.
 • Plan för implementering av Hållbar Scoutkår-certifieringen.
 • Samarbete med Finlands Scouter.
Vad förväntar vi oss av dig?
 • Det viktigaste är att du har intresse i frågan och är villig att samarbeta i gruppen.
 • Det är en fördel att vara kunnig inom hållbarhetsfrågor

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
 • Handledning och stöd av förbundsstyrelsen och kansliet 
 • Ett längre men tidsbundet uppdrag med stor effekt   
 • Att få jobba i en arbetsgrupp som brinner för hållbarhet 
 • En möjlighet att testa på hur det är att vara aktiv i förbundet och samtidigt få nya kontakter inom scoutingen
 • Rätt att delta i vårsemi (januari 2022)
 • Rätt att får bära en förbundshalsduk

Fyll i ansökan