Lägerchefstrio för Nothamn 2023

Vi söker lägerchefstrion som lotsar Nothamn 2023! Nothamn 2023 är till för alla scouter, kompisar och intresserade - vi hoppas kunna se 500 eller flera delta i den bästa lägerupplevelsen sommaren 2023! Vår vision är att staben leds av en trio som följer chefstrio-konceptet.
Lägerchefen leder lägret tillsammans med två stycken vice lägerchefer. Lägerchefernas främsta ansvarsområde är administrationen, ledningen av lägerorganisationen och upprätthållandet av kontakten till FiSSc:s styrelse. Lägercheferna delar sedan upp ansvaret mellan sig och handleder stabsmedlemmarna.
Lägercheferna kommer tillsammans att rekrytera sin stab. Lägercheferna, staben och förbundsstyrelsen jobbar tillsammans för att sätta upp målsättningarna och lägga grunden för lägerplaneringen. Uppdraget börjar under våren 2022 och slutar vid utgången av 2023.
Du kan söka om chefsuppdrag som en enskild scoutledare eller tillsammans med någon annan. Om du ansöker tillsammans med någon, skriv isåfall i ansökan med vem. Ni kan också då redan i detta skede öppna upp hurudan arbetsfördelning ni tänkt er. Alternativt kan du redan i detta skede anmäla intresse för något annat stabsuppdrag. För att alla ska ha lämpligt stora uppdrag och passliga utmaningar tänker vi att ca 10 personer är en bra stabstorlek (med chefstrion inräknad).

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Förbundsstyrelsens visioner för lägret:
 • Trioledarskap och coaching används i lägerorganisationen, så att de som förverkligar lägret får jobba i team och utvecklas i sin uppgift.
 • Lägret är inkluderande och tillgängligt för alla, det har en trygg och öppen atmosfär.
 • Erbjuder en minnesvärd och unik lägerupplevelse åt alla – det första större lägret inom FiSSc på snart nio år.
 • Alla intresserade ska känna sig välkomna till lägret.
 • Nothamn 2023 stöder kårernas välmående och gemenskap innan, under och efter lägret.
 • Programmet bjuder på en blandning av både praktiska scoutfärdigheter och nya inspirerande element.
 • Alla deltagare får segla minst en gång under lägret.
 • Engagera utomstående samarbetsparter i lägret.
Förutom dessa visioner finns det en närmare beskrivning av styrelsens förväntningar i projektbeställningen.

Vi söker dig som:
 • Är en engagerad och driftig person som arbetar bra såväl ensam som i grupp, har en kreativ syn på hur man skall förverkliga scoutprogrammet och är positivt inställd till att prova något nytt.
 • Kommunicerar väl, är lösningsinriktad och inkluderande gentemot staben, kårerna och förbundet.
 • Är en van ledare som följer scoutingens ledarskapsmodell.
 • Känner dig taggad för ett lite större uppdrag, där du verkligen får utmana dig och utveckla ditt ledarskap.
 • Kännedom om sjöscouting ses som ett plus.

Lisätiedot

Vi erbjuder dig:
 • Möjligheten att utvecklas i ett uppdrag, att få samarbeta med nya människor och aktörer samt att förverkliga ett läger som blir ett minne för livet för flera hundra scouter.
 • En chans att forma målsättningar och riktlinjer för lägret tillsammans med styrelsen, och därmed få insyn i hur man leder en medelstor organisation.
 • Möjlighet att påverka hur den finlandssvenska scoutingen ser ut i början av 2020-talet.
 • Stöd i uppdraget genom FiSSc:s verksamhetsområden och förstås också styrelsens, personalens och alla kårers hjälp.
 • Stöd i att rekrytera resten av staben.
 • Möjlighet att söka till FiSSc mentorprogram
Intresserad?? Vad kul! Fyll i din/er ansökan där du/ni beskriver dig/er själv(a) och kort berättar varför just du/ni skulle platsa som lägerchef(er)! 
Sista ansökningsdagen är 10.1.2022 kl. 23:59. 

Om du inte själv är intresserad, men vet någon som skulle vara lämplig för lägerchefstrio uppdraget kan du tipsa om personen via det här formuläret. Under december kommer styrelsen att kontakta scoutledare som vi tipsats om via formuläret och som vi tror att skulle vara perfekta för uppdraget – för det bästa sättet att inspirera och motivera är att tro på personen och erbjuda hen stöd och uppmuntran. 
 
Om du är intresserad av ett stabsuppdrag men inte direkt ett lägerchefsuppdrag kan du istället anmäla om intresset för det i det här formuläret. Här kan du fritt beskriva dina visioner och tankar för lägret. Intresseanmälningar ges till lägerchefstrion efter att styrelsen tillsatt dessa och de nyvalda lägercheferna är sedan i kontakt med dig. 

Har du frågor om uppdraget eller lägret kan du kontakta styrelsens projektansvarige Kim Backlund eller vice scoutchef Jens Back som nås på [fornamn.efternamn]@scout.fi 

Fyll i ansökan