KV-trainee kurssijohtaja

Sinustako kv-TRAINEE koulutuksen kurssinjohtaja?

KV-trainee on koulutusohjelma kansainvälisestä partiotoiminnasta ja vaikuttamisesta kiinnostuneille partiolaisille. Ohjelmassa perehdytään Suomen Partiolaisten ja molempien maailmanjärjestöjen, WAGGGS:n ja WOSM:n, toimintaan sekä kehitetään monipuolisesti kurssilaisten valmiuksia toimia kansainvälisessä partioympäristössä.

Nyt etsimme uutta kurssinjohtajaa kevään 2022 koulutukseen. Kurssinjohtajana vastaat KV-trainee toteutuksen johtamisesta, käytännön järjestelyistä ja pääset vaikuttamaan muuan muussa kurssin aikatauluihin, sisältöihin ja puhujiin. Kurssi koostuu kahdesta koulutusviikonlopusta, sekä iltakouluista. Koulutusviikonlopuissa kerrytämme perusosaamista kansainvälisestä partiotoiminnasta, maailmanjärjestöistä kuin Suomen Partiolaisistakin. Iltakouluissa puolestaan syvennymme tarkemmin kurssilaisten kanssa sovittuihin teemoihin (esimerkiksi kehitysyhteistyöhön, leirimatkoihin etc.)

Tervetuloa mukaan muovaamaan ohjelmaa entistä paremmaksi!

Kurssin tavoitteena on avata partion kansainvälisyyttä sekä saada lisää toimijoita Suomen Partiolaisten KV-kentälle. Osallistujille pyritään löytämään mieleinen pesti KV-kentältä, esimerkiksi kansainvälisten yhteyksien valiokunnasta. Osa kurssilaisista pääsee myös osallistumaan Maailmanjärjestöjen Euroopan alueen konferenssiin kesällä 2022, joka järjestetään 21.-27.7.2022 Rotterdamissa, Hollannissa.

Kurssinjohtajan tukena toimivat KV-trainee ohjelmasta vastaava KVY-valiokunnan jäsen Ester Halmari ja kansainväliset valtuutetut Meri Vikström ja Toni Juntunen.Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

· Intoa kehittää koulutusohjelmaa entisestään

· Kykyä delegoida ja pitää langat käsissään

· Kansainvälistä kokemusta ja halua toimia kansainvälisessä ympäristössä

· KV-taustaa (esim. KVY-valiokunnasta tai maailmanjärjestöistä)

· Osallistumista koulutusviikonloppuihin sekä mahdollisuutta osallistua iltakouluihin

· Käyty KV-trainee koulutus (tämä ei ole pakollista, mutta olisi huippua!)


Lisätiedot

Lisätietoa saat KV-trainee ohjelmasta vastaavalta KVY-valiokunnan jäseneltä Ester Halmarilta (ester.halmari@partio.fi) tai kansainväliseltä valtuutetulta Meri Vikströmiltä (meri.vikstrom@partio.fi).

Fyll i ansökan