Kårstödsgruppen, medlem med fokus på direkt kårstöd (2-4 pers)

Längd på uppdrag: 1 år

Kårstödsgruppen stöder FiSSc:s kårer och deras ledare på flera olika sätt. Gruppens medlemmar fokuserar på vissa delområden inom kårstödet.

Gruppmedlemmar med fokus på direkt kårstöd
 • arbetar tillsammans med olika grupper i FiSSc för att ordna punktinsatser inom något tema som stöder kårerna.
 • erbjuder även kårteamsträffar där kårerna lätt kan planera gemensamt program tillsammans.
Exempel på teman för punktinsatser eller workshoppar:
 • användning av kvalitetsverktyget för att utvärdera och utveckla kårens verksamhet
 • vuxenrekrytering
 • hållbar scoutkår-certifiering
 • handslag
 • marknadsföring
 • etc...

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Vad förväntar vi oss av dig?

Arbetet kan t.ex. handla om sådana insatser som görs i samarbete med andra grupper i förbundet, t.ex. att koordinera punktinsatser i form av distansmöte/webbinarium om något visst tema, t.ex. ledarrekrytering, eller att erbjuda/koordinera "hembesök” där en kår får besök av någon som är expert på ett visst tema.
 • Det är till stor fördel om du är/tidigare har varit aktiv inom din egen kår med olika uppgifter. Du behöver inte själv vara expert på något visst område, utan det är viktigare att du är med och kartlägger behovet av samt planerar de olika punktinsatserna med hjäp av en expert på temat.
 • Vi förväntar oss att du är med och planerar kårteamsträffar och deltar på plats i åtminstone någon av träffarna.
 • Du koordinerar tillsammans med olika katörer (t.ex. FiSSc:s grupper, anställda eller experter inom något område) workshoppar och besök som stöder kårerna.
 • Du följer med svaren på årsrapporten och undersöker hurdant stöd enskilda kårer behöver på basis av svaren.
 • Till uppdraget hör också att följa med förbundets kommunikationskanaler (främst e-post och några grupper i Teams), samt deltagande i kårstödsgruppens möten.
 • Alla förtroendevalda i FiSSc förväntas delta i det vårseminarium som ordnas årligen. Det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att träffa andra förtroendevalda.
 • När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du kommunicerar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Vad ger vi dig?
 • Möjlighet att utveckla och förverkliga nya former av riktat stöd till kårer enligt intresse och behov
 • Nya kontakter till förtroendevalda och kårer över hela Svenskfinland.
 • Ett kreativt och omväxlande uppdrag i ett dynamiskt verksamhetsområde.
 • Rätt att delta kostnadsfritt i vårsemi och rätt att bära en förbundshalsduk.
Om du tycker att detta låter som ett kreativt och spännande uppdrag som låter dig vara i direkt kontakt med kårer runtom i förbundet och lära känna dem bättre, så har du helt rätt!
Fyll i ansökan