Henkisen tuen tekijä, Kimara 2024

Henkinen tuki vastaa Kimaran osallistujien ja tekijöiden henkisestä hyvinvoinnista. Henkisen tuen ensisijainen tehtävä on tukea alaleirien ja savujen johtoa sekä pestiesihenkilöitä tehtävissään ja puuttua haasteellisempiin tai pitkittyneisiin mielenterveyden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen pulmiin. Pestissä kuulut henkisen tuen tiimiin muiden henkisen tuen tekijöiden, kymppien ja mestarien kanssa. Henkisen tuen tiimi on osa turvallisuuden organisaatiota.

Jokaisella tekijällä on mahdollisuus vaikuttaa henkisen tuen toimintatapoihin ja oman pestinsä sisältöön. Pestissä toimitaan lähtökohtaisesti pareittain. Henkinen tuki päivystää leirialueella ympärivuorokautisesti ja tehtävät painottuvat ajallisesti ja paikallisesti sinne, missä leiriläisetkin kulloinkin ovat.

Jos koet, että sinulla olisi annettavaa pestille, laita hakemus tulemaan vaikka heti, niin jutellaan lisää!

Mitä pesti tarjoaa tekijälleen:

Pesti tarjoaa näköalapaikan suuren partioleirin tekemiseen. Olet tärkeä osa turvallisuuden kokonaisuutta, jota ilman tapahtuma ei onnistu. Pestissä pääset vaikuttamaan siihen, että kaikilla on hauska ja turvallinen tapahtuma. Kimaralla kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuden pesteissä jaksamiseen ja kaikille mahdollistetaan riittävän paljon vapaa-aikaa.

Pestiä tehdään yhdessä henkisen tuen tiimin sekä turvallisuuspäälliköiden ja muiden turvallisuuden osa-alueiden (lääkintä, turva ja palokunta) kanssa. Pesti on hyvä mahdollisuus syventää omaa ammatillista osaamista ja saada kokemusta monialaisessa verkostossa toimimisesta.

Pesti sopii hyvin ei-partiolaiselle, Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Haemme sosiaali-, mielenterveys- tai nuorisotyön ammattilaista tai opiskelijaa, joilla on kokemusta kouluikäisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta, kokemusta moniammatillisesta työskentelystä ja kriisityöstä.

Jos et täysin tunnista itseäsi pestin vaatimuksista, mutta koet pestin omaksi, laita viestiä ja jutellaan tarkemmin pestistä. Sinun ei välttämättä tarvitse olla ammattilainen – esimerkiksi partiokokemus henkisestä turvallisuudesta ja sen edistämisestä on hyvä lähtökohta pestiin.

Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -koulutuksen sekä Helppo tulla -koulutuksen voimassa olo ovat edellytyksiä pestissä toimimiselle. Ne ehdit kuitenkin suorittamaan vielä kevään aikana.

Pestin vaatima ajankäyttö:

Pesti alkaa yhteisten toimintatapojen määrittelyllä. Pesti vie aikaa muutamia (2-3) tunteja kuukaudessa. Leirin ennakkovalmisteluihin on pääosin mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Pestissä toimimisen edellytys on leirille (26.7.-3.8.2024) osallistuminen. Tekijän pestiin on myös mahdollista osallistua vain osaksi aikaa tai halutessasi leirin lisäksi myös koko rakennus- ja purkuleirin ajaksi.

Leirin jälkeen henkisen tuen tekijöille järjestetään purku- ja palautekeskustelu


Lisätiedot

Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi lyhyesti itsestäsi ja taustastasi sekä mitä osaamista tai kokemusta sinulta löytyy, jota voit hyödyntää pestissä. Kerro myös, miksi olet motivoitunut tekemään juuri tätä pestiä. Tuothan hakemuksessasi selkeästi esiin aiemman kokemuksesi mielenterveys- ja kriisityöstä. 

Arvostamme leiriorganisaatiossa monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Toivomme eri-ikäisiä tekijöitä erilaisista taustoista, ei-partiolaisia ja partiokonkareita, eri sukupuolia olevia sekä eri kieli-, kulttuuri- tai muihin väestöryhmiin kuuluvia. 

Kaikki hakijat haastatellaan mahdollisimman pian hakemuksen saapumisen jälkeen. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Liitteeksi voit laittaa partio-cv:si.  

Lisätietoja pestistä antaa henkisen turvallisuuden mestarit Saara Heinänen ja Pamela Kauppinen

Saara: saara.heinanen[at]partio.fi

Pamela: pamela.kauppine[at]fimnet.fi


Fyll i ansökan