FiSScAkademin, stabschef

FiSScAkademin ordnas för tredje gången år 2020 och vi söker nu en stabschef och stabsmedlemmar. FiSScAkademin är ett evenemang som ordnas vartannat år för roverscouter och ledare och även till personer utan scoutbakgrund. Syftet med FiSScAkademin är kompetenshöjande verksamhet för scoutledare och för samarbetsparter som kan gynnas av den utbildning vi erbjuder. Scoutingen är en utbildningsrörelse och FiSSc arbetar för att höja medvetenheten om hur viktigt det är att varje scoutledare utvecklar sitt kunnande kontinuerligt, också i scouterna. Det finns redan en projektbeställning från FiSSc styrelse där målen för projektet är listade. 

FiSScAkademin är en blandning av ledarutbildning, seminarium och rekreation. Tidigare år har programmet bestått av olika workshops där programdragarna varit både utomstående och personer inom förbundet. Staben skapar innehållet och har därför möjligheten att vara mycket kreativa och att tänka utanför scoutingens ramar! På lördagkväll kommer Najs lägersläckning ta plats och på söndagen 25.10 ordnas förbundets höstmöte. 

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Uppdraget kräver (i tid): Sammankalla och delta i alla stabsmöten (ca 1–2/månad) och aktivt arbete både självständigt och i grupp mellan mötena. Deltagande under hela evenemanget 23–25.10 samt utvärderingsmöte efter evenemanget. 

Uppdragets innehåll i korthet: 

  • Som stabschef leder du stabens arbete och upprätthåller kontakten till stabsmedlemmarna. Du får stöd i förverkligandet av evenemanget från stabsmedlemmarna och ledarkoordinatorn, som sitter med i staben. 
Vad förväntar vi oss av dig? 
  • Att du är med och förverkligar projektet från februari-november 2020.
  • Nya idéer och tankar, samt en vilja att jobba för scoutingen och dess värderingar.  

Lisätiedot

Vad ger vi dig?

  • Erfarenhet från projekthantering.
  • Ett tidsbundet projekt där du får jobba i ett motiverat team med stöd av kanslipersonal.
  • En möjlighet att testa på hur det är att vara aktiv i förbundet och samtidigt få nya kontakter inom förbundet.
  • Möjlighet att vara med och förverkliga ett evenemang under utveckling som erbjuder insiktsfulla upplevelser för roverscouter och ledare. 
  • Personlig utveckling.
  • Stöd från ledarstödsgruppen.
Har du frågor om uppdraget kan du kontakta ledarkoordinator Emilia Blomqvist (emilia.blomqvist@scout.fi) eller ledarstödsgruppens ordförande Ida Patoranta (ida.patoranta@scout.fi).  

Fyll i ansökan