Du är här

Value Based Leadership

Värdebaserat ledarskap riktar sig till 20 – 29-åriga unga ledare i Finland och Sverige. Utbildningen arrangeras av Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry i samarbete med Svenska Scouterna, som är paraplyorganisationen för scouterna i Sverige. Målet med utbildningen är att utveckla unga till ledare som handlar enligt sina värderingar och ge dem internationella erfarenheter. Utbildningen "Värdebaserat ledarskap" har arrangerats sedan år 2008 med väldigt positiva erfarenheter.  Utbildningen baserar sig på utbildningskonceptet "Värdebaserat ledarskap" som utvecklats av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Sedan 2017 ordnas kursen också i Finland. I slutet av 2018 har 171 personer i Finland genomfört kursen.

De ansökande förväntas ha minst två års erfarenhet av ledarskap inom en förening, antingen på lokal eller internationell nivå. Eftersom man inte behandlar grundkunskaper i ledarskap på den här kursen är det bra om man gått en sådan ledarskapsutbildning tidigare. För att deltagarna så fort som möjligt ska kunna börja använda det de lär sig på kursen, bör de ha ett aktivt ledaruppdrag då kursens börjar. Utbildningsspråket är finska.

Mera information:

Heta Hyvärinen
+358 44 7528721
fornamn.efternamn(at)partio.fi

 

Klicka här för mer information om utbildningen.

Story of a scout

VBL är en rikedom för ledare

Emilia Juslin från Åbo Vildar deltog i Value Based Leadership (VBL) utbildningen när hon var 20 år. Hon hade hört om utbildningen via FiSScens infokanaler, men kände ingen som hade gått den innan så hon var lite osäker på vad det egentligen skulle gå ut på. Hon hade nyligen gått Scoutledargrundutbildningen och fått inspiration att skaffa sig mera utbildning om ledarskap, men kände att steget till Ko-Gi ännu var ganska långt. VBL lät nytt och spännande och allt som hördes från tidigare deltagare var bara positivt.

Efter kursen kände Emilia det mest nyttiga hon lärt sig var att lära känna sig själv på djupet och de egna målsättnigarna i livet, och dessutom få verktyg och hjälp på vägen att kunna uppnå målen och utveckla sig själv.

"I stunden kändes det ganska överväldigande, men med åren har jag utnyttjat den kunskap jag fick och dels lärt mig acceptera vissa delar av min personlighet och dels att utveckla mig själv mot mina mål. Nu, några år senare, kan jag se tillbaka på kursen och utnyttja helt andra delar också, så som hur man ger och tar emot feedback, analys av gruppdynamik och personlighetsdrag, metoder som vi använde på kursen, mm." 

När kursen är genomförd får man en personlig mentor som följer med en och handleder en vidare. Emilia träffade sin mentor med 3-4 veckors mellanrum, det är en rekommendation man får från kursen. Varje träff hade ett eget tema och mellan träffarna hade de kontakt och planerade också vad de skulle prata om nästa gång de sågs. Emilias mentor var ett stort stöd för henne i stunden, på många olika sätt.

"Inspirerad av VBL var jag på väg att pröva på en massa nya utmaningar i mitt liv, både relaterade till ledarskap och i mitt privatliv. Jag vet inte om min mentor vet om det än idag, men utan henne skulle jag nog aldrig ha fått det där lilla extra stödet och uppmuntran att våga pröva på nytt, och framför allt att våga misslyckas ifall det inte gick vägen."

Funderar du på att söka till VBL utbildningen? Emilia rekommenderar det! Hon är idag glad för att hon valde att ansöka och att hon blev antagen, det är bland det bästa hon varit med om! Och hon fick dessutom många nya, fina vänner på vägen!

Emilias tips till dig som tvekar:

Sök och var öppen mot dig själv och andra! Det är svårt att beskriva vad man egentligen lär sig på kursen, eftersom alla går hem med en egen uppfattning om vad som egentligen är kursens kärna. För vissa passar kursupplägget bättre än för andra, men du får aldrig veta om det passar dig eller inte ifall du inte söker. För alla som gått över åldersgränsen för kursen så kan jag tipsa om att söka som ledare för kursen, det lär vara minst lika lärorikt och ögonöppnande som att gå kursen själv!