Du är här

Lilla Scoutveckan

Scouting är en rolig naturnära hobby där barn och unga lär sig att samarbeta tillsammans och ta ansvar för sig själv och för andra. Inom scouting är det viktigt att barnen själva får göra, pröva och delta i olika saker. Utöver det ger scouting verktyg för att bygga upp identiteten och världsbilden. Scouting har som mål att stöda unga i deras utveckling och fostra dem till harmoniska, ansvarsfulla, aktiva och självständigt tänkande individer i samhället. När man börjat skolan kan man bli scout. Någon övre åldersgräns finns inte.

Lilla Scoutveckan firas igen under våren 2018!

Finlands Svenska Scouter bjuder in alla förskolegrupper att under våren 2018 delta i Lilla Scoutveckan! Materialet är gratis och du och din grupp väljer fritt till vilken utsträckning och med vilken tidtabell ni använder materialpaketet.

Under Lilla Scoutveckan 2018 får förskolebarnen bekanta sig med scouting! Under veckan får eleverna pröva på olika aktiviteter både inomhus och ute i naturen. Varje elev får ett eget kunskapskort med tillhörande klistermärken för veckans uppgifter. I slutet av Lilla Scoutveckan får varje elev en Lilla Scoutveckan-plojknapp.

Lärarens handbok innehåller anvisningar till alla aktiviteter och tillhörande lekar. Aktiviteterna har sammanställts i samarbete med förskolelärare och är specifikt utvalda för att kunna tillämpas för de gemensamma lärområden i den nya läroplanen.

Anmälningen pågår t.o.m 31.1.2018 

Anmäl din förskola här!

 

För närmare uppgifter kontakta Förbundskoordinator på Finlands Svenska Scouters kansli.