Du är här

Lilla Scoutveckan

Scouting är en rolig naturnära hobby där barn och unga lär sig att samarbeta tillsammans och ta ansvar för sig själv och för andra. Inom scouting är det viktigt att barnen själva får göra, pröva och delta i olika saker. Utöver det ger scouting verktyg för att bygga upp identiteten och världsbilden. Scouting har som mål att stöda unga i deras utveckling och fostra dem till harmoniska, ansvarsfulla, aktiva och självständigt tänkande individer i samhället. När man börjat skolan kan man bli scout. Någon övre åldersgräns finns inte.

Lilla Scoutveckan firas igen under våren 2019!

Finlands Svenska Scouter bjuder in alla förskolegrupper att under våren 2019 delta i Lilla Scoutveckan! Under Lilla Scoutveckan får eleverna bekanta sig med scoutingens spännande värld och pröva på olika aktiviteter både inomhus och ute i naturen med hjälp av ett materialpaket. Materialet består av ett kunskapskort med tillhörande klistermärken för veckans uppgifter åt varje elev och en Lilla Scoutveckan plojknapp, samt en handbok åt läraren och ett brev till barnens hem. Lärarens handbok innehåller anvisningar till alla aktiviteter och tillhörande lekar.

Materialet är gratis och du och din grupp väljer fritt till vilken utsträckning och med vilken tidtabell ni använder materialpaketet. Den officiella Scoutveckan infaller den 22-29.4.2019 och är bara ett alternativ till när aktiviteterna kan utföras, det går också bra att göra aktiviteterna ända in i maj månad. Aktiviteterna har sammanställts i samarbete med förskolelärare och är specifikt utvalda för att kunna tillämpas för de gemensamma lärområden i den nya läroplanen.

Anmälningen pågår t.o.m 31.1.2019

Anmäl din förskola här!

OBS! Om er förskola önskar ha material till både finska och svenska grupper gör då skilda beställningar för varje grupp genom att göra beställningen på det språk som önskas, val av språk görs på först sidan. 

År 2018 deltog 24 000 barn frrån 1500 olika förskolegrupper runt om hela Finland i Lilla scoutveckan.

För närmare uppgifter kontakta Finlands Svenska Scouters kansli.