Du är här

Har du fått extra tidningar?

Hör du till dem som i dagarna fått scouttidningarna Heppu, Täplä och Pärske? Tidningarna har sänts till fel mottagare på grund av ett fel i urvalet. Tidningarnas avsändare har underrättats och avsändarna utreder nu vad som skett och hur liknande situationer kan undvikas framöver.